Wedaran Wirid II View larger

Wedaran Wirid II

New product

Pengarang : Ki RS Yoedi Parto Yuwono
(dalam Bahasa Jawa)

menjelaskan sastra jendra hayuningrat, komponen nafsu yang ada pada diri manusia, sedulur papat

More details

This product is no longer in stock

Rp‎ 80,000.00

Daftar Isi

 • Bab I  Sababe Nabi Adam kawiyosake ing donya?
 • Bab II  Suwarga lan Naraka punika punapa?
  • A. Naraka
  • B. Suwarga
  • C. Suwarga/Naraka
  • D. Dosa punika punapa? Sastra Jendra Hayuningrat
 • Bab III nDonya lan Acherat
  • Kahananing acherat
  • Sapa nandur bakal ngunduh
  • Acherat punika kanggge punapa?

 • Bab IV Jim lan Setan punika punapa
 • Tiyang pejah gesang malih
 • Setan iku satrune Pangeran, Pangeran ingkang pundi?
 • Bentenipun Setan lan jim
 • Malaekat punika punapa
 • Bab V Mi’raj lan Isra

Specials products

No specials at this time.

16 other products in the same category

Product successfully added to the product comparison!